παρενοχληση

Οι μέρες της εκπαίδευσης πάνω σε θέματα παρενόχλησης που ήταν απλά μία εταιρική υποχρέωση, έχουν τελειώσει – ήρθε η ώρα να επενδύσετε σε εκπαίδευση που αλλάζει τη συμπεριφορά σε οργανωτικό επίπεδο. Κατ’ ελάχιστον, μία αποτελεσματική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις τομείς:

1.ΟΡΙΣΜΟΙ : Οι εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν τα θύματα και τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν την παράνομη παρενόχληση.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Μέσα από πραγματικά παραδείγματα, οι εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την παράνομη σεξουαλική παρενόχληση είτε ως θύματα, είτε ως “θεατές” ή προϊστάμενοι/ες ή ακόμη και αν οι ίδιοι/ες επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά.

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τέλος, η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει όσους αισθάνονται ότι παρενοχλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, από τη συζήτηση με τον παρενοχλούντα, έως την αναζήτηση βοήθειας ενός/μίας διευθυντή/ριας ή του Ανθρώπινου Δυναμικού, έως την κατανόηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν αποζημίωση από τις αρχές. Επιπλέον, όσοι/ες παρατηρούν ανάρμοστη συμπεριφορά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να το αναφέρουν, γνωρίζοντας ότι προστατεύονται από αντίποινα.

Με δυνατότητα διαμόρφωσης ώστε να αντικατοπτρίζει τις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού αξιοποιώντας μια βιβλιοθήκη εναλλάξιμων στοιχείων βίντεο, η πλήρης σειρά εκπαίδευσης κατά της παρενόχλησης και των διακρίσεων βοηθά τους οργανισμούς να εκπαιδεύσουν τους/ις εργαζόμενους/ες τους να κατανοήσουν, να αποτρέψουν και να ανταποκριθούν στις διάφορες μορφές παρενόχλησης.  Τα μαθήματα παράγονται σε ένα σύγχρονο, κινηματογραφικό στυλ για να δημιουργήσουν συναισθηματικά ελκυστικές ιστορίες που ενισχύουν τους μαθησιακούς στόχους, δημιουργούν συναισθηματικό αντίκτυπο στους θεατές και εξασφαλίζουν τη διατήρηση εργαζομένων (διαθέσιμη και στα ελληνικά).

Επιτρέψτε μας να βοηθήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να ανταποκριθεί ευκολότερα στις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις* με τη Λύση της Skillsoft’s Workplace Harassment Prevention.

*Σύμφωνα με το Νόμο 4808/2021 θεσπίστηκαν οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για ενημέρωση, πρόληψη, λήψη μέτρων προστασίας των επελθόντων κ.λ.π. και διακρίνονται τα ανάλογα πρόστιμα εάν ο εργοδότης δεν λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ή δεν υιοθετήσει πολιτικές στην οργάνωση για την αποφυγή περιστατικών βίας και παρενόχλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόστιμα ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης – από 1.800 έως 8.000 ευρώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα και λάβετε την καλύτερη εκπαίδευση του κλάδου κατά της παρενόχλησης που:

  • Υποστηρίζεται από την επιστήμη του εγκεφάλου, πράγμα που σημαίνει ότι θα δείτε υψηλότερη αφοσίωση εκπαιδευόμενων και διατήρηση γνώσεων.
  • Είναι τυποποιημένο ή πλήρως προσαρμοσμένο εν αναμονή των οργανωτικών σας αναγκών.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να λύσουμε όλες τις απορίες σας!

    Being Essential is the Skillsoft authorized partner for Greece & Cyprus.